JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované advokátskou kanceláriou. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Kombinujúc medzinárodné skúsenosti s veľmi dobrou znalosťou národnej legislatívy a podnikateľského prostredia vie advokátska kancelária poskytnúť svojim klientom kvalitné právne služby v rôznych právnych oblastiach. Pozorne vnímame, čo potrebujete a chcete dosiahnuť. Prichádzame s inovatívnymi riešeniami šitými Vám na mieru. Včasnosť, hospodárnosť, dôslednosť a zameranie na výsledok sú pre nás prioritou.

Ďalšie právne služby

 • Developerské projekty
 • Doprava a logistika
 • Energetika
 • Franchising
 • Hospodárska súťaž
 • Medzinárodný obchod
 • Podnikanie na internete
 • Právo duševného vlastníctva
 • Verejné obstarávanie

Užitočné odkazy

Právne služby poskytované obchodným spoločnostiam

Malé podniky

 • Založenie spoločnosti
 • Korporátne zmeny
 • Financovanie
 • Dane a odvody
 • Zamestnanecké vzťahy
 • Dodávateľské vzťahy
 • Odberateľské vzťahy
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Likvidácia spoločnosti

Stredné podniky

 • Corporate housekeeping
 • Zamestnanecké vzťahy
 • Spotrebiteľské vzťahy
 • Odberateľské vzťahy
 • Financovanie
 • Ochranné známky
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Súdne spory
 • Konkurz a reštrukturalizácia

Veľké podniky

 • Corporate housekeeping
 • Zmluvné vzťahy
 • Fúzie a akvizície
 • Financovanie, štátna pomoc
 • Hospodárska súťaž
 • Regulované činnosti
 • Risk management
 • Compliance
 • Súdne spory

 

Špecializácia

Založenie obchodnej spoločnosti

Založenie obchodnej spoločnosti

Korporátne zmeny

Korporátne zmeny

Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu

Kúpa a predaj spoločnosti

Kúpa a predaj spoločnosti

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

Kúpa a predaj bytov, domov a pozemkov

Kúpa a predaj bytov, domov a pozemkov

Nájom a podnájom nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov

Nájom a podnájom nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov

Autorizácia zmlúv advokátom

Autorizácia zmlúv advokátom

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

Pracovné právo

Pracovné právo

Právne audity (Due Diligence)

Právne audity (Due Diligence)

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti