JUDr. Zuzana Juhaniaková

Advokátska kancelária

Našim klientom poskytujeme profesionálne právne služby vysokej kvality. Asistujeme im pri najnáročnejších projektoch a obchodných zámeroch na Slovensku.

Disponujeme bohatými právnymi skúsenosťami z popredných advokátskych kancelárií a medzinárodných firiem s cieľom dosahovať prvotriednu úroveň poskytovaných právnych služieb. V posledných rokoch sme pracovali na významných transakciách a projektoch pre súkromný a verejný sektor, zahraničných investorov a domácich ekonomických lídrov.

Naše skúsenosti nám umožňujú nachádzať optimálne a inovatívne riešenia a úspešne zavŕšiť transakcie našich klientov. Klienti uznávajú prácu našej kancelárie v oblasti práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností, zmluvného práva a vymáhania pohľadávok.

 

Čo o nás hovoria klienti?

  • img - quoteS JUDr. Zuzanou Juhaniakovou spolupracujem už niekoľko rokov. Oceňujem advokátsku kanceláriu pre vysokú kvalitu poskytovaných právnych služieb a klientsky orientovaný prístup.img - quote ING. LENKA ŠMOGROVIČOVÁ spoločníčka a konateľka ING. LENKA ŠMOGROVIČOVÁ, spoločníčka a konateľka
  • img - quoteJUDr. Zuzana Juhaniaková poskytovala právne služby oddeleniu účtovníctva a daní spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré som riadila. JUDr. Zuzana Juhaniaková je vysoko kvalifikovaný profesionál orientovaný na potreby klienta. Hľadá vždy vhodné riešenia končiace spokojnosťou klienta. Bolo mi potešením s ňou spolupracovať.img - quote ING. KRISTÍNA BACHANOVÁ manažérka útvaru daní a účtovníctva ING. KRISTÍNA BACHANOVÁ, manažérka útvaru daní a účtovníctva
  • img - quoteS kanceláriou máme dobré skúsenosti. Zastupovali nás vo viacerých obchodno-právnych veciach. Vedeli sme, že s podobnými vecami majú bohaté skúsenosti. Boli vždy veľmi flexibilní a vedeli, čo potrebujeme.img - quote MGR. ART. KRISTÍNA PORŽOLTOVÁ MGR. ART. KRISTÍNA PORŽOLTOVÁ
1 2 3

 

Vedúci advokáti

Zakladajúcim členom a v súčastnosti vedúcim advokátom advokátskej kancelárie JUHANIAKOVÁ       A PARTNERI je JUDr. Zuzana J U H A N I A K O V Á, LL.M., MBA

Pred založením advokátskej kancelárie viedla štyri roky útvar interných právnych záležitostí spoločnosti Slovenské elektrárne. Počas pôsobenia v Slovenských elektrárňach úzko spolupracovala a radila najvyššiemu vedeniu spoločnosti. Participovala na rade projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas svojej profesionálnej praxe pôsobila viacero rokov v popredných advokátskych kanceláriách, ktoré boli členmi skupín C/M/S Cameron McKenna a Andersen Legal. V posledných rokoch právnej praxe viedla odborné právne školenia a semináre.

 

Členstvá

Advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Súdna prekladateľka z a do anglického jazyka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Advokátska prax a skúsenosti

Vedúca interných právnych záležitostí spoločnosti Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel.

Advokátka, advokátska koncipientka advokátskej kancelárie Weinhold Legal.

Advokátska koncipientka advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský.

 

Vzdelanie

Mgr. JUDr., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava

LLM, Cambridge Business School, Praha

MBA, Cambridge Business School, Praha

držiteľka certifikátu ILEC, British Counsel, Bratislava

držiteľka certifikátu z efektívneho riadenia právnych rizík, Londýn

držiteľka certifikátu z prípravy medzinárodných obchodných zmlúv, Cambridge

 

Jazykové znalosti

aktívne: slovenský jazyk, anglický jazyk, maďarský jazyk

pasívne: nemecký jazyk, ruský jazyk