JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou a výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Vyhnite sa chybám pri zrušení spoločnosti. Našim klientom asistujeme pri zrušení a výmaze spoločnosti z obchodného registra.

Likvidácia spoločnosti

  • Právne poradenstvo súvisiace so zrušením a likvidáciou obchodnej spoločnosti
  • Zrušenie spoločnosti
  • Vstup spoločnosti do likvidácie
  • Likvidátor
  • Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra
  • Výmaz spoločnosti z obchodného registra