JUDr. Zuzana Juhaniaková

Poskytujeme, právne služby, vysokej kvality Zameriavame sa, na právo nehnuteľností a, obchodné právo Staviame, na dlhoročných, skúsenostiach

Silná advokátska kancelária na Vašej strane

Našim klientom poskytujeme profesionálne právne služby najvyššej kvality. Asistujeme im pri najnáročnejších projektoch a obchodných zámeroch. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2005. Naším primárnym zameraním je poskytovanie právnych služieb pri kúpe a predaji nehnuteľností, právnych auditov nehnuteľností, rokovaní a uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov. Právne služby poskytujeme aj v oblasti zmluvného práva, obchodného práva, pracovného práva, vymáhania pohľadávok, prepravy tovaru, ochranných známkach, zmenkách. Participovali sme na významných projektoch pre súkromný a verejný sektor, zahraničných investorov a domácich klientov.

Právne služby