JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri prevode obchodného podielu. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom poskytujeme služby pri zamýšľanom vstupe alebo vystúpení zo spoločnosti, zmeny percentuálneho zloženia podielov v spoločnosti a pôsobení v spoločnosti vo forme tichého spoločníka.

Prevod obchodného podielu

  • Poradenstvo v súvislosti so zákonnými predpokladmi a podmienkami prevodu obchodného podielu, výhodami a nevýhodami prevodu obchodného podielu
  • Vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu
  • Zastupovanie v konaní o zápis nového spoločníka do obchodného registra
  • Úprava spoločenskej zmluvy
  • Poradenstvo v súvislosti so zákonnými predpokladmi a podmienkami, výhodami a nevýhodami tichého spoločenstva
  • Vypracovanie zmluvy o tichom spoločenstve