JUDr. Zuzana Juhaniaková

Newsletter

Ak ste našim klientom, môžete sa prihlásiť a získať prístup k aktuálnym právnym novinkám, typom a informáciám, ktoré pripravuje špecializovaný tím právnikov LEGAL ADVISORY pre svojich klientov.

Pre našich klientov aktuálne prinášame prehľad o najnovších legislatívnych zmenách, dôležitých súdnych rozhodnutiach a prijatých medzinárodných dohodách obsahujúci typy, informácie a upozornenia z oblasti slovenského a európskeho obchodného, pracovného, súťažného práva, práva nehnuteľností a duševného vlastníctva.

Prehľad právnych noviniek, ktorý pre našich klientov pripravuje tím špecializových právnikov LEGAL ADVISORY Vám pomôže orientovať sa v rýchlo sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a Európskej únie.