JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri zakladaní spoločností. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom poskytujeme službu založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a družstva a zriadenie organizačnej zložky podniku.

Založenie obchodnej spoločnosti

  • Právne poradenstvo pri výbere podnikania vo forme živnosti alebo obchodnej spoločnosti
  • Vysvetlenie rozdielov, výhod a nevýhod medzi podnikaním obchodnej spoločnosti a živnostníka
  • Poradenstvo pri výbere vhodného typu obchodnej spoločnosti
  • Konzultácie v otázkach vhodnej štruktúry podnikania a vzťahov medzi spoločníkmi či akcionármi, zloženia štatutárneho orgánu, zriadenia dozornej rady a pod.
  • Poradenstvo pri výbere vhodných predmetov podnikania
  • Založenie obchodnej spoločnosti podľa požiadaviek klienta
  • Získanie živnostenského oprávnenia a zastúpenie pri všetkých úkonoch na živnostenskom úrade a obchodnom registri
  • Prevod nami založenej čistej spoločnosti s ručením obmedzeným (ready-made company)