JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Právne novinky a odborné články | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Odborné články

Všetky články

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zavádza nová povinnosť prevádzkovateľa, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 m2.
Čítať viac

Vláda Slovenskej republiky prijala nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.
Čítať viac