JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri kúpe a predaji spoločnosti. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom asistujeme pri kúpe a predaji obchodných spoločnosti alebo ich častí.

Kúpa obchodnej spoločnosti alebo jej časti

  • Vypracovanie právneho auditu cieľovej spoločnosti (právne Due Diligence)
  • Poradenstvo v súvislosti s formou vstupu do spoločnosti
  • Vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku
  • Posúdenie transakcie z hľadiska koncentrácie v zmysle Zákona o ochrane hospodárskej súťaže
  • Zastupovanie klienta v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky
  • Vypracovanie pokladov na zápis prevodu obchodného podielu do obchodného registra
  • Zastupovanie klienta vo veci zápisu prevodu obchodného podielu do obchodného registra