JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne audity (Due Diligence) nehnuteľností a obchodných spoločností. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Pre potreby našich klientov vykonávame právne audity (Due Diligence) obchodných spoločností a nehnuteľností s ohľadom na prípadné riziká spojené s ich akvizíciou.

Právne audity (Due Diligence)

  • Právny audit obchodných spoločností pred zamýšľanou akvizíciou, posúdenie rizík spojených s akvizíciou
  • Vypracovanie písomného právneho auditu (Due Diligence Report) obchodnej spoločnosti a transakčnej dokumentácie
  • Právny audit nehnuteľností pred zamýšľanou kúpou nehnuteľností a posúdenie rizík spojených s kúpou s ohľadom na posledných desať rokov pred realizáciou transakcie
  • Vypracovanie písomného právneho auditu (Due Diligence Report) nehnuteľností a transakčnej dokumentácie