JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri nájme a podnájme nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom asistujeme pri nájme a podnájme nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov.

Nájom a podnájom nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov

  • Účasť na rokovaní a negociácia s protistranou
  • Vypracovanie zmluvy o nájme alebo podnájme nebytových priestorov, bytov, domov a pozemkov
  • Poradenstvo v súvislosti s nastavením platobných podmienok nájmu alebo podnájmu nehnuteľností, zárukami a zabezpečeniami, možnosťami odstúpenia a vypovedania zmluvy, prípadné sankčné postihy
  • Zastupovanie v konaní o zápise nájomného práva do katastra nehnuteľností