JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

 

Účtovná jednotka ukladá podľa § 23a ods. 3 Zákona o účtovníctve riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku vo vyššie uvedenej lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. 

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podáva účtovná jednotka podľa nižšie uvedeného vzoru, ktorý ustanovilo opatrením Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

 

VZOR OZNÁMENIA O SCHVÁLENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY