JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Sumy životného minima platné od 1. júla 2021 | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Sumy životného minima platné od 1. júla 2021

 

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Sumy životného minima sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, ak nie je ustanovené inak.

Od 1. júla 2021 platia sumy životného minima ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 244/2021 Z. z. v nasledujúcej výške:

a) 218,06 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

b) 152,12 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c) 99,56 eura mesačne, ak ide 1. o zaopatrené neplnoleté dieťa, 2. o nezaopatrené dieťa.