JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Parkovanie na chodníku | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Parkovanie na chodníku

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 17. marca 2022 zákon č. 98/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa predmetnej novely zákona do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Navrhlo sa tak dočasne obnoviť pravidlá parkovania na chodníku uvedené v § 52 ods. 2 v znení účinnom do 28. februára 2022.

Navrhovaná zmena umožní obciam v husto zastavaných a mimoriadne exponovaných lokalitách získať čas na vyriešenie dlhodobo neriešeného parkovacieho problému.

Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 17.03.2022.