JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 149/2014 Z. z. – Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu

 

05.06.2014 149/2014

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 149/2014 Z. z. – Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu

20. februára 2008 bol v Ženeve prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu. Pre SR nadobudol platnosť 22. mája 2014.

V súlade s ustanoveniami tohto dodatkového protokolu nákladný list uvedený v dohovore, ako aj akákoľvek požiadavka, vyhlásenie, pokyn, žiadosť, výhrada alebo iná komunikácia týkajúca sa plnenia prepravnej zmluvy, na ktorú sa vzťahuje dohovor, môžu byť vystavené prostredníctvom elektronickej komunikácie. Elektronický nákladný list, ktorý je v súlade s ustanoveniami tohto dodatkového protokolu, je považovaný za rovnocenný nákladnému listu uvedenému v dohovore, a preto má rovnakú dôkaznú hodnotu a účinnosť ako nákladný list.