JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Register diskvalifikácií predstavuje neverejný register, v ktorom sa evidujú údaje o osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila NR SR dňa 23. apríla 2015, zrušila obmedzenia pri uzatváraní transakcií s konfliktom záujmov so spoločnosťou s ručením obmedzeným.
Čítať viac

16.06.2015 |

Spoločnosť v kríze

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila NR SR dňa 23. apríla 2015, zavádza nové pravidlá pri financovaní a vedení obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka výslovne upravila možnosť dlhového financovania („debt financing“) spoločnosti s ručením obmedzeným poskytnutím úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodársky zodpovedá spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.
Čítať viac

Môže do občianskeho súdneho konania vstúpiť ako vedľajší účastník právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa zákona o ochrane spotrebiteľa? Ak áno, za akých podmienok?
Čítať viac

Ako získať štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?
Čítať viac

Od 1. júla 2014 sa zrušujú kolkové známky
Čítať viac

«  < 2 3 4 5 >