JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých? | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých?

 

Štátny príspevok pre mladých je príspevok na financovanie vlastného bývania formou zníženia úrokovej sadzby z čerpaného hypotekárneho úveru vo výške 3 % (2 % štát, 1 % hypotekárna banka) po dobu piatich (5) rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru. Kritériami na získanie štátneho príspevku pre mladých sú vek a príjem

 

 Na štátny príspevok pre mladých má nárok:

  1. Fyzická osoba od 18 do 35 rokov (rozhoduje deň podania žiadosti o hypotekárny úver). V prípade manželov alebo viacerých spoludlžníkov musí požiadavku na vek spĺňať každá z týchto osôb.
  2. Priemerný mesačný príjem najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca, t. j. aktuálne 1 067,30 Eur. V prípade manželov ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť 2,6-násobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca, t. j. aktuálne 2 134,60 Eur. V prípade viacerých spoludlžníkov ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca.
 

 

Potrebujete viac informácií o možnostiach čerpania štátneho príspevku pre mladých? Kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

 

Podobné články:

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých?

Ako získať štátny príspevok pre mladých?