JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých? | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých?

 

Štátny príspevok pre mladých je príspevok na financovanie vlastného bývania formou zníženia úrokovej sadzby z čerpaného hypotekárneho úveru vo výške 3 % (2 % štát, 1 % hypotekárna banka) po dobu piatich (5) rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru. Jedným z kritérií na získanie príspevku pre mladých je príjem mladého poberateľa hypotekárneho úveru.

Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak:

 

fyzická osoba 

 

manželia

 

viacerí spoludlžníci
 
 

priemerný mesačný príjem najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca, t. j. aktuálne 1 067,30 Eur

ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť 2,6-násobok mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca, t. j. aktuálne 2 134,60 Eur

ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca

 

Priemerný mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Priemerná mesačná nominálna mzda sa odvíja od priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zistenej Štatistický úradom SR za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Priemerná nominálna mesačná mzdy zamestnanca hospodárstva SR podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla v 1. štvrťroku 2014 hodnotu 821 Eur. 

Potrebujete viac informácií o možnostiach čerpania štátneho príspevku pre mladých? Kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

 

Podobné články:

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých?

Ako získať štátny príspevok pre mladých?