JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Od 1. júla 2014 sa zrušujú kolkové známky | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Kolkové známky sa zrušujú

 

Od 1. júla 2014 sa zrušujú kolkové známky. Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 možno predávať a použiť najneskôr do 31. decembra 2014. Nepoužité kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty.

I napriek dlhoročnej tradícii používania kolkových známok pri vydávaní rôznych dokumentov, dokladov a listín verejnými orgánmi,  v súčasnosti táto forma platenia poplatkov stráca svoj pôvodný význam. Podľa zákonodarcu už samotná existencia kolkových známok vytvára priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšuje náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov nepodporuje požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní.

Po zrušení kolkových známok bude možné poplatky na súdoch a úradoch platiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom na bankový účet alebo prevodom z účtu v banke. Navyše sa poplatky budú môcť platiť prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo platbou prostredníctvom internetu, ak príslušné úrady (súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry) budú mať vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania poplatkov. Uvedené legislatívne zmeny by mali prispieť k zjednodušeniu platenia rôznych poplatkov.

Zákon NR SR č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov