JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Ako získať štátny príspevok pre mladých? | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Ako získať štátny príspevok pre mladých?

 

Štátny príspevok pre mladých je príspevok na financovanie vlastného bývania formou zníženia úrokovej sadzby z čerpaného hypotekárneho úveru vo výške 3 % (2 % štát, 1 % hypotekárna banka) po dobu piatich (5) rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru. Na získanie štátneho príspevku pre mladých musíte mať vek od 18 do 35 rokovpríjem aktuálne nižší ako 1 067,30 eur mesačne.

 

Nárok na štátny príspevok pre mladých vzniká mladému poberateľovi hypotekárneho úveru zo zákona po splnení podmienok uvedených v Zákone o bankách.

Nárok sa uplatňuje prostredníctvom hypotekárnej banky predložením písomnej žiadosti.

Nárok je možné uplatniť iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. V prípade viacerých zmlúv o hypotekárnom úvere je potrebné určiť tú, na ktorú sa má príspevok uplatniť. Ak sa uplatní na viaceré zmluvy o hypotekárnom úvere, mladému poberateľovi hypotekárneho úveru zaniká nárok na štátny príspevok pre mladých zo všetkých zmlúv za rozhodné obdobie.

 

 

Potrebujete viac informácií o možnostiach čerpania štátneho príspevku pre mladých? Kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

 

Podobné články:

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých?

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých?