JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Ako získať štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Aká je hranica príjmu pre nárok na štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Kto má nárok na štátny príspevok pre mladých?
Čítať viac

Aké sú výhody štátneho príspevku pre mladých?
Čítať viac

Od 1. júla 2014 sa zrušujú kolkové známky
Čítať viac

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci - právnické osoby – zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.
Čítať viac

Súčasťou balíka služieb našej advokátskej kancelárie je komunikácia s vybranými orgánmi verejnej moci v mene našich klientov elektronickou formou použitím zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Zavádzaním elektronizácie verejnej správy je táto forma komunikácie štátom zvýhodnená.
Čítať viac

Pre našich klientov poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností. Čo znamená autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností a v čom je výhodná pre klientov?
Čítať viac

Pred podaním návrhu na vklad môže účastník konania podľa § 30 ods. 3 Katastrálneho zákona podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Čítať viac

12.01.2012 |

Zmenky

Zmenka má na území Slovenskej republiky dlhoročnú tradíciu. S rozvojom trhovej ekonomiky začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa používanie zmeniek zintenzívnilo.
Čítať viac

 < 1 2 3