JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Od 1. júla 2014 sa zrušujú kolkové známky
Čítať viac

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci - právnické osoby – zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.
Čítať viac

Súčasťou balíka služieb našej advokátskej kancelárie je komunikácia s vybranými orgánmi verejnej moci v mene našich klientov elektronickou formou použitím zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Zavádzaním elektronizácie verejnej správy je táto forma komunikácie štátom zvýhodnená.
Čítať viac

Pre našich klientov poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností. Čo znamená autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností a v čom je výhodná pre klientov?
Čítať viac

Pred podaním návrhu na vklad môže účastník konania podľa § 30 ods. 3 Katastrálneho zákona podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Čítať viac

12.01.2012 |

Zmenky

Zmenka má na území Slovenskej republiky dlhoročnú tradíciu. S rozvojom trhovej ekonomiky začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa používanie zmeniek zintenzívnilo.
Čítať viac

«  < 3 4 5