JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Výška daňovej licencie | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Výška daňovej licencie

 

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci - právnické osoby – zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.

 

Daňovou licenciou je minimálna daň,

  • po odpočítaní úľav na dani (§ 30a alebo 30b alebo 52 ods. 3 a 4 Zákona o dani z príjmov) a
  • po zápočte dane zaplatenej v zahraničí (§ 45 Zákona o dani z príjmov),

 

ktorú platí:

  1. daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo
  2. daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

 

Výška daňovej licencie závisí od:

  • obratu daňového subjektu a
  • či je alebo nie je platiteľom DPH (postavenie platiteľa DPH sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia)

 

je

 

480 eur pre daňový subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur

960 eur pre daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur

2 880 eur pre daňový subjekt, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur.

 


~ ~ ~ ~

Príklad č. 1 - daňová licencia vo výške 960 eur

Daňový subjekt prekročil 30. 9. 2014 obrat 49 790 eur. Z uvedeného dôvodu podal 20. 10. 2014 žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad zaregistroval daňový subjekt 1. 11. 2014 ako platiteľa DPH.

Daňový subjekt sa ku koncu kalendárneho roka považuje za platiteľa DPH a keďže jeho obrat nepresiahol 500 000 eur, bude platiť daňovú licenciu vo výške 960 eur.

~ ~ ~ ~

Príklad č. 2 - daňová licencia vo výške 480 eur

Daňový subjekt bol platiteľom DPH od 30. 6. 2013. Vzhľadom na to, že za obdobie 12 kalendárnych mesiacov jeho obrat neprekročil sumu 49 790 eur, podal žiadosť o zrušenie registrácie k DPH. Daňový úrad zrušil registráciu 1. 8. 2014.

Daňový subjekt sa ku koncu roka 2014 nepovažuje za platiteľa DPH a keďže jeho obrat nepresiahol 500 000 eur, bude platiť daňovú licenciu vo výške 480 eur.

~ ~ ~ ~

Príklad č. 3 - alternatívy v prípade platiteľa DPH

Daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, vykázal v roku 2014:

  1. vlastnú daňovú povinnosť 700 eur
  2. vlastnú daňovú povinnosť 2 500 eur
  3. daňovú stratu 1 500 eur.

 

Ad 1/ Daňový subjekt vykázal nižšiu daňovú povinnosť ako 960 eur. Keďže vlastná daňová povinnosť je iba 700 eur, bude si môcť zostávajúcu časť daňovej licencie, t. j. 260 eur započítať v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu, že dosiahne základ dane vyšší ako daňová licencia.

Ad 2/ Daňový subjekt vykázal vlastnú daňovú povinnosť vyššiu ako 960 eur. To znamená, že zaplatí daň podľa skutočne vykázanej daňovej povinnosti.

Ad 3/ Daňový subjekt vykázal daňovú stratu. Zaplatí bez ohľadu na výšku straty daňovú licenciu vo výške 960 eur a bude si môcť daňovú licenciu započítať v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu, že dosiahne základ dane vyšší ako daňová licencia.