JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

Pred podaním návrhu na vklad môže účastník konania podľa § 30 ods. 3 Katastrálneho zákona podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak účastník konania podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, príslušná správa katastra vyberie podľa položky 11 Zákona o správnych poplatkoch poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva znížení o 15 eur. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.