JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Výhody zaručeného elektronického podpisu v komunikácii s orgánmi štátnej správy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Elektronizácia verejnej správy a jej výhody pre klienta

Súčasťou balíka služieb našej advokátskej kancelárie je komunikácia s vybranými orgánmi verejnej moci v mene našich klientov elektronickou formou použitím zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Zavádzaním elektronizácie verejnej správy je táto forma komunikácie štátom zvýhodnená. Vďaka využívaniu ZEP vieme dosiahnuť pre našich klientov výraznú zľavu na poplatkoch za vybrané úkony štátnych orgánov. V jednotlivých prípadoch ide až o úsporu 50 % na súdnych a správnych poplatkoch. Využitím našich služieb naši klienti za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zaplatia súdny poplatok vo výške 167,75 eur namiesto 331,50 eur, za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra zaplatia súdny poplatok vo výške 414,75 eur namiesto 829,50 eur, za zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatia 33 eur namiesto 66 eur a v zrýchlenom konaní zaplatia 133 eur namiesto 266 eur.

ZEP je rovnocenný s vlastnoručným podpisom overeným notárom. ZEP je prostriedok, ktorý vďaka, spravidla kryptografickým metódam, zaručuje v elektronickej komunikácii autenticitu dokumentu a identifikáciu autora, resp. odosielateľa. Rovnako zabezpečuje integritu podpísaného dokumentu a teda, že po jeho podpísaní nedošlo k žiadnej zmene ani poškodeniu. ZEP, rozšírený o časovú pečiatku, umožňuje preukázať aj presný čas a dátum podpísania dokumentu.