JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zvukový záznam ako novinka súdneho konania | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zvukový záznam ako novinka súdneho konania

 

Súdy budú od 1. marca 2015 vyhotovovať popri zápisniciach z pojednávania aj zvukové záznamy. Vyplýva to zo zákona č. 353/2014 Z. z. z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý 27. novembra 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Zvukový záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý sa po skončení pojednávania pripojí k súdnemu spisu. Zvukový záznam bude tvoriť súčasť súdneho spisu. Účastníci konania a ich zástupcovia budú mať možnosť požiadať súd o vyhotovenie zvukového záznamu (kópiu) za úhradu vecných nákladov.

Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje do budúcnosti ďalšiu informatizáciu justície, ktorá by sa mala premietnuť do zavedenia elektronických súdnych spisov, elektronickej zbierky listín, či elektronického monitorovania osôb.

 

Súvisiace články:

Zmeny v súdnom konaní od 1.1.2015

Kde sú hranice ochrany spotrebiteľa v súdnom konaní?