JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zmeny týkajúce sa elektronických registračných pokladníc | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zmeny týkajúce sa elektronických registračných pokladníc

 

Podľa súčasného právneho stavu môže domácemu podnikateľovi prideliť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice len miestne príslušný daňový úrad a zahraničnému podnikateľovi môže prideliť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad. V záujme operatívnejšej registrácie elektronickej registračnej pokladnice u domácich a aj zahraničných podnikateľov NR SR schválila, že od 1. januára 2015 daňový kód elektronickej registračnej pokladnice môže prideliť ktorýkoľvek daňový úrad.

Uvedená zmena bola prijatá zákonom č. 218/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.