JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Advokátska kancelária JUHANIAKOVÁ A PARTNERI

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou

Podľa zákona je významnou investíciou stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak:

  1. finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov,
  2. je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest a
  3. Vláda Slovenskej republiky o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

 

Významnou investíciou sa podľa zákona rozumie aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienky podľa písm. a) a b), ak:

  1. uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii, s ktorou technicky, technologicky alebo logicky súvisí, a
  2. vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

 

Pre uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou možno vo verejnom záujme vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu. Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú všetky ostatné práva k vyvlastneným pozemkom a stavbám, pokiaľ nie je v rozhodnutí ustanovené inak.