JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zavádza sa zmluvná pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zavádza sa zmluvná pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

 

Ak štatutárny orgán obchodnej spoločnosti nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude povinný od 1. januára 2016 zaplatiť pokutu.

 

Návrh na vyhlásenie konkurzu je povinný podať dlžník v predĺžení, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predĺžení.

   

 

Ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu nepodá návrh včas, je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 12 500,- Eur.

   

Legislatívna zmena bola do právneho poriadku SR zavedená s účinnosťou od 1. januára 2016 zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.