JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Základný bankový produkt | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Základný bankový produkt

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo dňa 10. decembra 2015 novú vyhlášku o základnom bankovom produkte, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 41/2016 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2016.

Vyhláška upravuje, aké bankové služby sa poskytujú v rámci základného bankového produktu a aká je výška poplatku za základný bankový produkt.

V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:

a) zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných

1. vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

2. výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu

2a. bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

2b. medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky,

3. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso

3a. v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

3b. prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,

4. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,

c) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

 

Spracoval: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ