JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Vzor priznania k dani z nehnuteľnosti | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Vzor priznania k dani z nehnuteľnosti pre rok 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovilo pre rok 2015 vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje opatrením z 26. novembra 2014 č. MF/021249/2014-725, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 347/2014.

Vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.