JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijalo dňa 4. novembra 2015 vyhlášku č. 309/2015 Z. z. o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. decembra 2015.

Vyhláška upravuje požiadavky na výrobu:

a) kvasného octu,

b) korenín; nevzťahuje sa na liečivé rastlinné drogy, čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie a sušené ovocie a na čerstvé jedlé huby a ich časti,

c) horčice a iných chuťových prípravkov,

d) čaju, čajových extraktov a prípravkoch z nich,

e) kávy, kávovín a výrobkov z nich,

f) jedlých solí,

g) dehydrovaných pokrmov, polievkových prípravkov a ochucovadiel,

na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh.

Požiadavky ustanovené vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte EÚ alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Pochutiny, jedlá soľ, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá vyrobené podľa predpisov platných do 30. novembra 2015 možno umiestňovať na trh do vyčerpania zásob.