JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Úprava súm životného minima | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Úprava súm životného minima

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo opatrenie číslo 227/2022 Z. z. z 22. júna 2022 o úprave súm životného minima. 

Sumy životného minima sú s účinnosťou od 1. júla 2022:

a) 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
b) 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c) 107,03 eura mesačne, ak ide 1. o zaopatrené neplnoleté dieťa, 2. o nezaopatrené dieťa.