JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia a ich rozsah | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Rozsah zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Stanovuje sa nová maximálna hranica, ktorú je možné zraziť povinnému zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Predstavuje 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Vyplýva to z § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Od 1. novembra 2013 platí, že základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľom dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo dávok výsluhového zabezpečenia je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t. j. 194,58 eura. Pri plnoletých fyzických osobách, ktoré nie sú poberateľom dôchodkových dávok, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo dávok výsluhového zabezpečenia zostáva zachovaný pôvodný rozsah zrážok vo výške 60 % zo životného minima, t. j. 60 % zo sumy 194,58 eura.