JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

 

05.06.2014 150/2014

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 150/2014 - Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

25. novembra 2013 bol v Jeruzaleme podpísaný Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu. Dohoda nadobudla platnosť 24. mája 2014.

Izraelská strana poskytne každoročne: jedno (1) štipendium na letný jazykový kurz modernej hebrejčiny ULPAN; jedno (1) špecializačné štipendium na jeden (1) akademický rok (osem mesiacov) pre doktorantov (PhD.) alebo študentov vo výskume, ktorí majú záujem o štúdium na izraelskej univerzite. Informácie pre uchádzačov (dátum uzávierky na predkladanie žiadostí, vekový limit, potrebné dokumenty, formuláre žiadosti, podrobné údaje o udelení výhod atď.) budú k dispozícii na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí štátu Izrael: a tieto informácie budú každý rok zverejňované diplomatickou cestou. Slovenská strana poskytne každoročne: jedno (1) štipendium na letný seminár slovenského jazyka a kultúry „Studia Academica Slovaca“ SAS; jedno (1) štipendium a jeden (1) akademický rok (osem mesiacov) pre izraelských doktorantov (PhD.) alebo študentov vo výskume.