JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Priame podpory v poľnohospodárstve v roku 2015 | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Priame podpory v poľnohospodárstve v roku 2015

 

Slovenskí poľnohospodári môžu v roku 2015 požiadať o priame podpory v poľnohospodárstve, ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ.

 

Od 1. januára 2015 môžu slovenskí poľnohospodári požiadať o nasledujúcu podporu v poľnohospodárstve: 

 

1. jednotnú platbu na plochu

2. platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

3. platby pre mladých poľnohospodárov

                     

 

Vyplýva to z nariadenia Vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015.  Priame platby budú poskytované na základe žiadosti, overenia plnenia podmienok a následného vyplatenia vo výškach určených osobitnými predpismi. Žiadosti sa podávajú Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Platby majú byť vyplácané na hektár výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Platby zostávajú naďalej nárokovateľné.

Výšku sumy jednotnej platby uverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2014 predstavovala jednotná platba na plochu sumu 205,57 Eur / ha.

Podrobné informácie o priamych platbách, metodické pokyny, výzvy a legislatívu Vám radi poskytneme na office@legaladvisory.sk.