JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Povinný príspevok a povinná platba na účet Národného jadrového fondu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Povinný príspevok a povinná platba na účet Národného jadrového fondu

 

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 9. januára 2019 nariadenie č. 22/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

 

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje výšku ročného povinného príspevku na roky 2019 až 2022

a) 41 036 084 eur pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice V2,

b) 24 891 727 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce 1, 2.

 

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny platí povinný príspevok a držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny platí povinnú platbu raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.

 

Nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2019.