JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

OD 1. MARCA PLATIA NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ZAMESTNÁVANIE DOČASNE PRIDELENÝCH ZAMESTNANOCOV | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Od 1. marca platia nové pravidlá pre zamestnávanie dočasne pridelených zamestnancov

 

Dňa 28. januára 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 14/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (zákon číslo 311/2001 Z. z.). Novela zákonníka práce priniesla nasledujúce zmeny týkajúce sa dočasne pridelených zamestnancov, ktoré sú účinné od 1. marca 2015:

 

 

PO NOVOM DOČASNÉ PRIDELENIE LEN NA DOBU URČITÚ

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacovDočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrá.

 

 

PRACOVNÁ CESTA

Zamestnanci agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského zamestnávateľa počas dočasného pridelenia môžu byť vyslaní na pracovnú cestu len týmto zamestnávateľom.

 

 

ZÁKAZ PRÁCE 4. KATEGÓRIE

Zakazuje sa dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce  4. kategórie. Vzhľadom na riziká, ktoré vznikajú pri výkone takejto práce, nie je možné na výkon práce prideliť zamestnancov agentúry dočasného zamestnávania, ktorí  často nie sú dostatočne zaškolení alebo chránení, čo v praxi vedie k zvýšenému riziku pracovných úrazov.

 

   

ZÁKAZ ĎALŠIEHO DOČASNÉHO PRIDELENIA UŽÍVATEĽSKÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

 

 

POVINNÁ EVIDENCIA DOČASNE PRIDELENÝCH ZAMESTNANCOV

Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje. identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

 

Ak máte záujem o ďalšie zmeny, ktoré priniesla novela Zákonníka práce, napíšte nám na office@legaladvisory.sk.