JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom  pri práci | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo dňa 27. januára 2016 novú vyhlášku č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. 

Táto vyhláška ustanovuje:
 
a) triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca,
b) optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia, 
c) únosnú záťaž teplom a chladom pri práci,
d) ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom pri práci,
e) prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
f) pitný režim zamestnanca,
g) hodnotenie zdravotného rizika, 
h) prevádzkový poriadok.
 
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2016.
 
Vyhláškou došlo zároveň k zrušeniu pôvodne platnej vyhláške č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.