JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Advokátska kancelária JUHANIAKOVÁ A PARTNERI

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Obmedzenie platieb v hotovosti

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza obmedzenie platieb v hotovosti. Pod sankciou vysokej pokuty je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000,- eur. Miernejší zákaz platí pre platbu v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, kde je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000,- eur.

Za porušenie tohto zákazu hrozí právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pokuta do 150 000,- eur, fyzickým osobám nepodnikateľom pokuta do 10 000,- eur.

Platbou v hotovosti sa pritom rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.