JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

O platobnom účte so základnými funkciami | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

O platobnom účte so základnými funkciami

 

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu určenom novou vyhláškou Ministerstva financií SR č. 42/2016 Z. z.

V rámci platobného účtu so základnými funkciami sa poskytujú tieto bankové služby:

a) Zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných

1. vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

2. výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu

2a. bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

2b. medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci konsolidovaného celku,

3. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci členských štátov Európskej únie

3a. v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

3b. prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,

4. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty,

c) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

Výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami je najviac tri eurá mesačne.

 

Spracoval: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ