JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Mäsové výrobky | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Mäsové výrobky

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijalo dňa 14. januára 2016 vyhlášku o mäsových výrobkoch. 

Vyhláška upravuje požiadavky na výrobu mäsových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh.

Vyhláška o. i. ustanovuje, že nebalený, predajcom vopred nakrájaný mäsový výrobok možno predávať najneskôr do 24 hodín od jeho nakrájania; ak ide o trvanlivý mäsový výrobok, do 48 hodín. O čase a dátume nakrájania alebo vybalenia sa vedie v predajni evidencia.
 
Vyhláška nadobúdla účinnosť 1. júna 2016.
 
Vyhláškou sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky.