JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Dlžníkov si budete môcť preveriť v exekučnom registri | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Dlžníkov si budete môcť preveriť v exekučnom registri

 

Vlani bolo na slovenských súdoch evidovaných viac ako 2,8 milióna neskončených exekúcií. Sociálna poisťovňa vykonáva exekučné zrážky vyše 28-tisícom dôchodcov. Na koho konkrétne sú exekúcie vedené, to sa však dnes nedozvie občan a ani podnikateľ, ktorý si chce preveriť serióznosť a platobnú schopnosť svojho budúceho obchodného partnera. To sa má zmeniť. Od 1. júla 2016 sa na Slovensku zriaďuje centrálny register exekúcií. Vznik registra je upravený v Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý prijala Národná rada SR 21. októbra 2014.

 

 

AKÉ ÚDAJE BUDÚ UVEDENÉ V REGISTRI EXEKÚCIÍ

V registri exekúcií budú verejne dostupné informácie o každej právoplatne neskončenej exekúcii.

V registri budú:

  • identifikačné údaje dlžníka,
  • označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
  • označenie exekútora,
  • dátum začatia, odkladu alebo zastavenia exekúcie,
  • ako aj označenie vymáhaného nároku a ďalšie.

 

Komora bude žiadateľom vydávať za poplatok výpisy z registra alebo potvrdenia, že určitý zápis v registri nie je. Takýto dokument bude verejnou listinou, teda napríklad podnikatelia ho budú môcť použiť v obchodnom styku alebo pri predkladaní ponúk do verejných tendrov.

 

DOSTUPNOSŤ REGISTRA EXEKÚCIÍ

Register bude viesť Slovenská komora exekútorov v elektronickej podobe a bude prístupný na webovom sídle komory.

 

AKO BUDÚ INFORMÁCIE Z REGISTRA SPOPLATNENÉ

Centrálny register bude bezplatný pre exekútorov a orgány verejnej správy, pre ostatných bude jeho použitie podmienené registráciou a zaplatením administratívneho poplatku, ktorý určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z.

Pre hromadné žiadosti za prístup do registra budú sumy odstupňované podľa počtu vstupov od 0,20 eura až po sumu 2 eur. Za výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, sa bude platiť 2,50 eura.

 

AKTUALIZÁCIA REGISTRA EXEKÚCIÍ

Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii do centrálneho registra exekúcií  sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov.

Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra exekúcií do 14 dní, odkedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.

 

REGISTER UŽ FUNGUJE V ČESKEJ REPUBLIKE

Centralizovaný register už funguje v Česku. Tiež ho tam vedie Komora exekútorov. Informácia sa tu z registra vymazáva do 15. dňa od skončenia exekučného konania. Vyhľadávať môže len ten, kto je zaregistrovaný. Šesťdesiat českých korún sa platí za každé poskytnutie elektronického údaju (poplatok sa znižuje pre užívateľov, ktorí ročne získajú viac ako tisíc, 10-tisíc alebo 1 milión údajov). Spoplatnené je napríklad už len to, že užívateľ zadá ku konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe vyhľadávanie a register žiadne exekúcie nenájde. Ak chce používateľ vidieť detaily exekúcie, zaplatí ďalších 60 Kč. Užívatelia si môžu v komore predplatiť aj väčšiu čiastku, z ktorej sa im potom poplatok za každý získaný elektronický údaj odpočítava.