JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Nová forma zdanenia právnických osôb jednorazovou daňou (tzv. daňová licencia) | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Daňová licencia právnickej osoby

Zavádza sa nová daňová licencia pre právnické osoby s účinnosťou od 1. januára 2014.

Daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú platí daňovník, ktorý v daňovom priznaní vykázal daňovú stratu. Rovnako ju platí daňovník, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie je nižšia, ako výška daňovej licencie uvedenej nižšie.

Daňovú licenciu platí:

  1. daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur vo výške 480 eur,
  2. daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur vo výške 960 eur,
  3. daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur vo výške 2 880 eur.

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania.

Daňová licencia sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014. Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.