JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny

 

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nebude príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu. Podstatnou zmenou pre podnikateľov je zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska. Prinášame prehľad kľúčových zmien. 

  

 

ZMENY, KTORÉ NOVÝ ZÁKON PRINÁŠA

 

Stanovuje ročné sadzby daní na úrovni súčasne platných ročných sadzieb daní VÚC Banská Bystrica, čo v prevažnej väčšine zodpovedá najnižšej sadzbe dane v rámci krajov.

♦ ♦ ♦

Zavádza nový ekologický prvok v zdaňovaní motorových vozidiel na základe veku vozidla.

Z uvedeného dôvodu dochádza k zavedeniu odstupňovaných percentuálnych zliav z ročných sadzieb daní po dobu 9 rokov. Veľkosť jednotlivých zliav:

o   25 % počas prvých troch rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,

o   20 % pre vozidlá nad tri roky až do šiestich rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,

o   15 % pre vozidlá nad šesť rokov až do deviatich rokov od dátumu prvej evidencie vozidla.

♦ ♦ ♦

Ekologickosť sa prejavuje aj v zavedení zvýšenia ročných sadzieb daní pre vozidlá, ktoré sú staršie ako 12 rokov:

o   10 %  pre vozidlá nad dvanásť rokov až do trinásť rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,

o   20 % pre vozidlá nad trinásť rokov od dátumu prvej evidencie vozidla.

♦ ♦ ♦

Zavádza zdanenie motocyklov určených na podnikateľské účely.

♦ ♦ ♦

Zavádza možnosť zdanenia jazdnej súpravy nižšou sadzbou dane len pre jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz.

♦ ♦ ♦

Zavádza ďalšie zníženia ročných sadzieb daní pre hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG a vodík.

 

 

Súvisiace články:

Koho ovplyvní nový zákon o dani z motorových vozidiel

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015